KEITÄ ME OLEMME?

Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy on Lahdessa ja Heinolassa toimiva asianajotoimisto, joka tarjoaa oikeudellisia palveluja alueiden yrityksille, yhteisöille sekä yksityisille henkilöille.

Kaikki toimeksiannot perustuvat asiakkaan kanssa yhdessä sovittuihin  toimeksiannon ehtoihin. Ratkaisut asiakkaan oikeudellisiin ongelmiin löytyvät asiakasta kuunnellen.

Voit varata aikaa alla olevan sähköisen varauskalenterin kautta tai soittamalla.
Ajanvaraus


Keitä me olemme?

MIRVA LEHTINEN
Asianajaja, varatuomari

  Oikeustieteen kandidaatti / maisteri 2001
  Varatuomari 2003
  Asianajaja 2006

Aloittanut asianajajayrittäjänä Asianajotoimisto Mirva Lehtinen -nimisellä toiminimellä vuonna 2006. Siirtynyt osakkaaksi Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy:hyn 01/2008.
Suorittanut myös Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen.

työoikeuteen liittyvät riita- ja rikosasiat
kiinteistökauppariidat (mm. ns. hometaloriidat)
lasten asumista, huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat
pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävät sekä perintöoikeus
rikosoikeudenkäynnit, erityisesti asianomistajan avustaminen seksuaalirikoksissaSANNA KOPONEN
Asianajaja, varatuomari

  Oikeustieteen kandidaatti / maisteri 1998
  Varatuomari 2001
  Asianajaja 2005

Aloittanut asianajajayrittäjänä vuonna 2005. Siirtynyt osakkaaksi Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy:hyn 01/2008. Toiminut aikaisemmin mm. julkisena oikeusavustajana Kouvolan oikeusaputoimistossa. Suorittanut myös Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen.

pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävät ja  perintöoikeus
perheoikeudelliset asiat
maaoikeusasiat
yhdistyksiin ja säätiöihin liittyvät asiat
pk-yritysten oikeudelliset asiat
asunto-osakeyhtiöihin liittyvät asiat
rikosoikeudenkäynnit
säätiöiden asiamiehenä toimiminen
SOHVI LAINE
Asianajaja

  Oikeustieteen maisteri 2013
  Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 2016
  Asianajaja 2018

Työskennellyt Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy:ssä kesästä 2013 lähtien.
Suorittanut myös Suomen Asianajajaliiton sovittelijakoulutuksen.

lasten asumista, huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat
avioeroa koskevat asiat
rikosoikeudenkäynnit
erilaiset riita-asiat
edunvalvonta-asiat
ositukset ja perinnönjaot
hallinto-oikeudelliset asiat mm. eläke-, sosiaali- ja ulkomaalaisasiat

NOORA POHJOLA
Lakimies

  Oikeustieteen maisteri 2017
  Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja 2018

Toiminut oikeusnotaarina Asianajotoimisto Lehtinen & Koponen Oy:ssä alkuvuodesta 2017 ja valmistumisensa jälkeen lakimiehenä syksystä 2017 lähtien.

avustaminen oikeudenkäynnissä
perunkirjoitukset
riidattomat perinnönjaot
edunvalvontavaltuutukset
testamentit
avioehtosopimukset
asiakirjojen laadinta

LAHTI
Hämeenkatu 15, 4. krs
15110 Lahti

HEINOLA
Savontie 3, 2. krs
18100 Heinola

VAIHDE / AJANVARAUS
020 751 3890
etunimi.sukunimi@asajotoimisto.fi